Hovioikeuden ratkaisuja

Kilpailukielto työsopimuksessa, saako sen noudattamiselle turvaamistoimen ja uhkasakon?

Helho 5.3.2020

Yhdenvertaisuuden loukkaus osakeannissa ja päätöksen mitättömyys?
Yrityssalaisuuden oikeudeton ilmaiseminen?

VaaHo 20.12.2019
Velkakirja ja yrityskaupan uskottava näyttö?

TuHo 8.7.2019

Yhtiökokouskutsu ja päätösten pätemättömyys.

TuHo 20.3.2019

Omien osakkeiden hankkiminen ja osakkeen hinta.

TuHo 20.2.2019

Vallan väärinkäyttö, lunastusvelvollisuus. Vireillä KKO:ssa.

HelHo 6.4.2018

Osingonjako, maksukykytesti, kirjanpito, kirjaus, konkurssipesä, palauttaminen

TuHo 18.4.2017

Osakekauppa hinnanalennus.

TuHo 18.4.2017

Osakekauppa, hinnanalennus ja myyjän lojaliteettivelvollisuus

HelHo 13.3.2017

Vahingonkorvaus, urakkasopimus,
oman pääoman menettäminen

ISHo 6.7.2016

Osakepääoman menettäminen ja hallituksen jäsenen korvausvastuun vanhentuminen

Osakeyhtiö - Vaikutusvallan väärinkäyttö - Osakkeiden lunastaminen - Lunastushinta - Samastamine.