Lait ja hallituksen esitykset:

Osakeyhtiölaki 21.7.2006/62

Hallituksen esitys osakeyhtiölain muuttamiseksi HE 109/2005 (selainversio)

Hallituksen esitys osakeyhtiölain muuttamiseksi HE 109/2005

(säädöskokoelmaversio)

Tilintarkastuslaki 18.9.2015 / 1141

Tilintarkastuslaki HE 70/2016

OYL 22 luku Vahingonkorvaus ja hallituksen esitys kohdittain